Publikácie

Advokáti a advokátski koncipienti z advokátskej kancelárie doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. a  JUDr. Mária Sotolářová Vám pravidelne prostredníctvom odborných publikácií odovzdávajú cenné informácie a  praktické návody (know-how) ako postupovať v jednotlivých právnych oblastiach s ohľadom na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky ale tiež Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EU.

 

Sme autormi viacerých publikácií venujúcej sa najmä problematike miestnej samosprávy.