Právne služby

Advokátska kancelária doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. a advokátska kancelária JUDr. Mária Sotolářová Vám ponúka právne poradenstvo najmä v nasledujúcich právnych odvetviach:

Správne právo

Pracovné právo

Občianske právo

Obchodné právo

Rodinné právo

Exekučné právo

Radi pre Vás na základe doložených podkladov vypracujeme:

  Odborné právne stanoviská (analýzy)

  Tvorba zmlúv

  Zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi.