O nás

Advokátska kancelária doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. úzko spolupracuje s advokátskou kanceláriou JUDr. Márie Sotolářovej.

Od roku 1960 sa venujeme kontinuálne poskytovaniu právnej pomoci a s hrdosťou nadväzujeme na advokátsku prax  JUDr. Jozefa Sotolářa  staršieho. Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. pôsobil ako sudca  na Okresnom súde Košice – okolie a potom na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ako docent z odboru správneho práva.  Následne sa rozhodol spolu s manželkou JUDr. Máriou Sotoláŕovou pokračovať vo výkone advokátskej profesie.

Od začiatku poskytujeme našim klientom komplexný odborný právny servis vo všetkých oblastiach práva. Špecializujeme sa však na správne právo – najmä na právnu pomoc v oblasti celého spektra komunálneho práva (so zameraním na obce a mestá).

Klientom poskytujeme právnu pomoc založenú na našich odborných znalostiach a dlhoročných skúsenostiach nadobudnutých pri riešení najrozmanitejších právnych prípadov.

Naším cieľom je poskytovanie právnych služieb na mieru každému klientovi. Zaisťujeme kompletný právny servis, pri ktorom kladieme dôraz jednak na riešenie problémov už vzniknutých, jednak na ich prevenciu.

JUDr. Mária Sotolářová

Advokátska kancelária

JUDr. Mária Sotolářová

advokátka


doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.

Advokátska kancelária

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.

advokát


JUDr. Zuzana Klinger

advokátska koncipientka


JUDr. Martin Sotolář

advokátsky koncipient


Slavomíra Patakyová

asistentka