Aktuality

Upozorňujeme Vás na predĺženie lehoty (pôvodne do 31.8.2020) na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje, že posledný termín predloženia žiadosti, po ktorom nebude možné zo strany úradu práce žiadosť o poskytnutie finančného príspevku akceptovať je 31.12.2020.


Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej informačnej služby prosím kontaktujte nás na sotolar@sotolar.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru. 

Autor: Sotolář a kol.

Späť