Aktuality

Prinášame Vám aktuálne informácie prostredníctvom odborných článkov z rôznych oblastí práva.

Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.


Henry Ford

Byť pripravený znamená mať prehľad, vedieť. Preto si za cieľ kladieme prinášať Vám odborné spracované články venujúce sa vybraným problémom v práve a prostredníctvom nich Vám odovzdávať informácie a vedomosti. Našim cieľom je tiež zvýšenie právneho povedomia a uvedenie čitateľa do jednotlivých právnych problémov, a to najmä správneho práva.


Nezákonné umiestnenie odpadu


Predmetom tohto článku je postup obce v súvislosti s nezákonným umiestnením odpadu v obci. Právna úprava danej problematiky je obsiahnutá v  zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „zákon...

Komunálny spravodajca č. 18-20/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 18/2019 – zmeny v postavení pedagogických zamestnancov, č. 19/2019 – zmeny v odmeňovaní vyvolané novým zákonom o pedagogických zamestnancoch, č. 20/2019 – zmeny v zákone o štátnej správe v školstve.   Tieto súbory nájdete...

Prehľad právnej úpravy za 08/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového prehľadu právnej úpravy za 08/2019. Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem...

Prvotné a odvodené všeobecne záväzné nariadenia


Východiskom prístupu k členeniu všeobecne záväzných nariadení je otázka zmocnenia zo strany štátu daná pozitívne v konkrétnom právnom predpise. To sa reálne premietlo aj do právnej regulácie tejto oblasti jednak v samotnej Ústave Slovenskej republiky...