Aktuality

Prinášame Vám aktuálne informácie prostredníctvom odborných článkov z rôznych oblastí práva.

Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.


Henry Ford

Byť pripravený znamená mať prehľad, vedieť. Preto si za cieľ kladieme prinášať Vám odborné spracované články venujúce sa vybraným problémom v práve a prostredníctvom nich Vám odovzdávať informácie a vedomosti. Našim cieľom je tiež zvýšenie právneho povedomia a uvedenie čitateľa do jednotlivých právnych problémov, a to najmä správneho práva.


Prehľad právnej úpravy za 10/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového prehľadu právnej úpravy za 10/2019. Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej...

Prehľad právnej úpravy za 09/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového prehľadu právnej úpravy za 09/2019. Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej...

Komunálny spravodajca č. 25/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 25/2019 - zmena zákona o miestnych daniach, č. 25a/2019 - vzor  - VZN o miestnych daniach.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po...

Komunálny spravodajca č. 24/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 24/2019 – povinné čipovanie psov.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie...

Komunálny spravodajca č. 21-23/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 21/2019 – zmeny zákona o registri partnerov verejného sektora, č. 22/2019 – vyvlastnenie pozemkov, miestne komunikácie, č. 23/2019 – problematika túlavých zvierat.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti...