Aktuality

Prinášame Vám aktuálne informácie prostredníctvom odborných článkov z rôznych oblastí práva.

Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.


Henry Ford

Byť pripravený znamená mať prehľad, vedieť. Preto si za cieľ kladieme prinášať Vám odborné spracované články venujúce sa vybraným problémom v práve a prostredníctvom nich Vám odovzdávať informácie a vedomosti. Našim cieľom je tiež zvýšenie právneho povedomia a uvedenie čitateľa do jednotlivých právnych problémov, a to najmä správneho práva.


Komunálny spravodajca č. 25/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 25/2019 - zmena zákona o miestnych daniach, č. 25a/2019 - vzor  - VZN o miestnych daniach.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po...

Komunálny spravodajca č. 24/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 24/2019 – povinné čipovanie psov.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie...

Komunálny spravodajca č. 21-23/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 21/2019 – zmeny zákona o registri partnerov verejného sektora, č. 22/2019 – vyvlastnenie pozemkov, miestne komunikácie, č. 23/2019 – problematika túlavých zvierat.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti...

Nezákonné umiestnenie odpadu


Predmetom tohto článku je postup obce v súvislosti s nezákonným umiestnením odpadu v obci. Právna úprava danej problematiky je obsiahnutá v  zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „zákon...

Komunálny spravodajca č. 18-20/2019


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 18/2019 – zmeny v postavení pedagogických zamestnancov, č. 19/2019 – zmeny v odmeňovaní vyvolané novým zákonom o pedagogických zamestnancoch, č. 20/2019 – zmeny v zákone o štátnej správe v školstve.   Tieto súbory nájdete...