Aktuality

Prinášame Vám aktuálne informácie prostredníctvom odborných článkov z rôznych oblastí práva.

Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.


Henry Ford

Byť pripravený znamená mať prehľad, vedieť. Preto si za cieľ kladieme prinášať Vám odborné spracované články venujúce sa vybraným problémom v práve a prostredníctvom nich Vám odovzdávať informácie a vedomosti. Našim cieľom je tiež zvýšenie právneho povedomia a uvedenie čitateľa do jednotlivých právnych problémov, a to najmä správneho práva.


OZNAM pre našich klientov


Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom COVID-19 na Slovensku prosíme našich klientov aby nás kontaktovali v prvom rade prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky na mobilných telefónnych číslach. Z týchto dôvodov Vám budeme k dispozícii v skrátenom pracovnom čase, od 8:30 do...

Prehľad právnej úpravy za 01/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového prehľadu právnej úpravy za 01/2020. Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej...

Komunálny spravodajca č. 08-09/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nových komunálnych spravodajcov: č. 08/2020 – oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov v zmysle ústavného zákona, č. 08a/2020 – vzor – Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení, č. 09/2020 – majetkové priznania vedúcich zamestnancov.  Tieto...

Komunálny spravodajca č. 04-07/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nových komunálnych spravodajcov: č. 04/2020 – zásadná zmena majetkových priznaní verejných funckcionárov, č. 05/2020 – zmena zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, č. 06/2020 – zmena zákona...

Komunálny spravodajca č. 01-03/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie úvodného sprievodného listu pre rok 2020 a nových komunálnych spravodajcov: č. 01/2020 – zmena zákona o pohrebníctve, č. 01a/2020 – vzor - VZN - ochranné pásmo pohrebiska, č. 02/2020 – odpady, č. 03/2020 – zmena...