Aktuality

Prinášame Vám aktuálne informácie prostredníctvom odborných článkov z rôznych oblastí práva.

Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.


Henry Ford

Byť pripravený znamená mať prehľad, vedieť. Preto si za cieľ kladieme prinášať Vám odborné spracované články venujúce sa vybraným problémom v práve a prostredníctvom nich Vám odovzdávať informácie a vedomosti. Našim cieľom je tiež zvýšenie právneho povedomia a uvedenie čitateľa do jednotlivých právnych problémov, a to najmä správneho práva.


Prehľad právnej úpravy za 05/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového prehľadu právnej úpravy za máj 2020. Tento súbor nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie...

Komunálny spravodajca č. 18-19/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nových komunálnych spravodajcov: č. 18/2020 - zmena zákona o odpadoch, č. 19/2020 - vyvlastnenie pozemkov, miestne komunikácie.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej...

Komunálny spravodajca č. 17/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 17/2020 - zmena miestnych daní počas roka.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte...

Komunálny spravodajca č. 16/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového komunálneho spravodajcu: č. 16/2020 - stravné.  Tieto súbory nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej informačnej...

Prehľad právnej úpravy za 04/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového prehľadu právnej úpravy za apríl 2020. Tento súbor nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej...