Aktuality

Prinášame Vám aktuálne informácie prostredníctvom odborných článkov z rôznych oblastí práva.

Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.


Henry Ford

Byť pripravený znamená mať prehľad, vedieť. Preto si za cieľ kladieme prinášať Vám odborné spracované články venujúce sa vybraným problémom v práve a prostredníctvom nich Vám odovzdávať informácie a vedomosti. Našim cieľom je tiež zvýšenie právneho povedomia a uvedenie čitateľa do jednotlivých právnych problémov, a to najmä správneho práva.


Komunálny spravodajca č. 22-23a/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nových komunálnych spravodajcov: č. 22/2020 - vyjadrenie obce k vydržaniu č. 23/2020 - zmena zákona o odpadoch č. 23a/2020 - vzor - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými...

Prehľad právnej úpravy za 07 - 08/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového prehľadu právnej úpravy za júl - august 2020. Tento súbor nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem...

Komunálny spravodajca č. 21/2020 - aktualizácia


Upozorňujeme Vás na predĺženie lehoty (pôvodne do 31.8.2020) na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje, že posledný termín predloženia žiadosti, po ktorom...

Komunálny spravodajca č. 20-21/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nových komunálnych spravodajcov: č. 20/2020 - manuál opatrení (COVID-19) pre školy a školské zariadenia - začiatok školského roku 2020/2021 č. 21/2020 - projekt - podpora udržania zamestnanosti v materských školách  Tieto...

Prehľad právnej úpravy za 06/2020


Chceli by sme Vás upozorniť na pridanie nového prehľadu právnej úpravy za jún 2020. Tento súbor nájdete na našej stránke v časti Komunálna informačná služba po prihlásení.    Viac o komunálnej informačnej službe sa dočítate na https://www.sotolar.sk/komunalna-informacna-sluzba. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej...